Tag Archives: lỗi không bật đèn pha

Xử phạt về đèn pha khi dùng trong thành phố

Căn cứ vào Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bi xử phạt hành chính từ 600.000 - 800.000 đồng nếu bật đèn pha trong thành phố. 1. Đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương ...