Tag Archives: mức bồi thường bảo hiểm ô tô

Qui định mới, mức bồi thường bảo hiểm ô tô

Theo thông tư 22/2016/TT-BTC vừa được Bộ Tài Chính ban hành, mức bồi thường bảo hiểm ô tô của các doanh nghiệp bảo hiểm tối đa là 100 triệu đồng/người/vụ. Thông tư quy định rõ mức bảo hiểm ô tô của các doanh nghiệp bảo hiểm Như vậy, mức phí bồi thường bảo hiểm đã tăng thêm ...