Tag Archives: nhập cảnh hoặc xuất cảnh xe hơi

Giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh xe hơi

1. Xuất trình bản chính Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp 2. Xuất trình bản chính Giấy đăng ký phương tiện đối với xe ô tô nước ngoài tạm nhập hay xe ô tô Việt Nam tạm xuất 3. Nộp một bản chính danh sách hành khách đối với xe ô tô ...