Tag Archives: quy định tốc độ xe máy

Tịch thu ô tô hết đát từ đầu năm 2016

Sau một thời gian thông báo và răn đe bằng lời, cuối cùng Chính phủ đã bắt đầu thiết quân luật và cảnh báo áp dụng thu giữ xe đối với các phương tiện giao thông quá niên hạn sử dụng. Thông cáo có hiệu lực từ 1.1.2016. Theo Nghị định 171 của Chính phủ ...

Tốc độ tối đa của các phương tiện cơ giới kể từ ngày 1/3/2016

Tốc độ tối đa của các phương tiện cơ giới kể từ ngày 1/3/2016 sẽ được tăng thêm 10 km/h nhưng kèm với đó là quy định những trường hợp áp dụng cụ thể. Từ ngày 1/3/2016, Thông tư 91/2015 của Bộ Giao thông vận tải bắt đầu có hiệu lực. Theo đó Thông tư này ...