Xử phạt về đèn pha khi dùng trong thành phố

Căn cứ vào Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bi xử phạt hành chính từ 600.000 – 800.000 đồng nếu bật đèn pha trong thành phố.

xu-phat-ve-den-pha-khi-dung-trong-thanh-pho
1. Đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô:

Xe ô tô bật đèn pha trong thành phố sẽ bị xử phạt từ 600 – 800 nghìn đồng.
Xe ô tô bật đèn pha trong thành phố sẽ bị xử phạt từ 600 – 800 nghìn đồng
– Phạt hành chính từ 600.000 – 800.000 đồng đối với hành vi vi phạm bật đèn pha ô tô khi tránh xe đi ngược chiều, căn cứ vào Điểm g, Khoản 3, Điều 5.

– Phạt hành chính từ 600.000 – 800.000 đồng đối với hành vi vi phạm bật đèn pha ô tô trong đô thị, khu đông dân cư, căn cứ vào Điểm b, Khoản 3, Điều 5.

2. Đối với người điều khiển xe mô tô, gắn máy kể cả xe máy điện hay các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy:

– Phạt hành chính từ 60.000 – 80.000 đồng đối với hành vi vi phạm dùng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều, căn cứ vào Điểm g, Khoản 1, Điều 6.

– Phạt hành chính từ 80.000 – 100.000 đồng đối với hành vi vi phạm dùng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, căn cứ vào Điểm e, Khoản 2, Điều 6.

3. Đối với người điều khiển máy kéo và xe máy chuyên dùng:

– Phạt hành chính từ 200.000 – 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều, căn cứ vào Điểm g, Khoản 2, Điều 7.

– Phạt hành chính từ 200.000 – 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, căn cứ vào Điểm d, Khoản 2, Điều 7.

Nguồn: Tuvan.xehoiviet.com